دکتر آرش جهانشاهی

متخصص جراحی زیبایی

دکتر آرش جهانشاهی متخصص جراحی زیبایی بوده و در یک کلینیک واقع در خیابان شریعتی  و 2 بیمارستان آتیه‌ و فرهیختگان مشغول به طبابت و فعالیت می‌باشند.

  • بیمارستان فرهیختگان
  • بیمارستان آتیه
دکتر آرش جهانشاهی
دکتر آرش جهانشاهی

ارتباط خوب

۹۰

سازمانی روحانی

۸۰

دانش پزشکی

۹۵

خدمات مشتریان

۸۷